هات چیکن

۱۱۰,۰۰۰ تومان

هات داگ، خمیر کورنداگ، مرغ

×