منوی کمپ مزه

سفارش آنلاین

راهنما

شعبه مجیدیه شمالی

استادحسن بنا شمالی نرسیده به میدان ملت نبش،کوچه اردستانی

شعبه رسالت

خیابان جانبازان غربی خیابان اثنی عشری ابتدا خیابان رویان پلاک ۲۰۲

شعبه ستارخان

ستارخان روبروی خیابان نیایش ابتدای خیابان نهم پلاک ۱

شعبه تهرانپارس

تهرانپارس بالاتر از فلکه اول تهرانپارس جنب بانک سپه پلاک ۵۰

شعبه پردیس

میدان عدالت فاز یک بلوار سفیر امید نبش باشگاه شاهین

ارسال صفحه به دیگران

منوی غذاها

پیش غذا

فرچیپس کریسپی

موجودی در انبار

۷۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فرایز کریسپی

موجودی در انبار

۹۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ترکیش فرایز

موجودی در انبار

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک های مزه

پک مزه سه نفره B

موجودی در انبار

۲۸۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک مزه سه نفره A

موجودی در انبار

۲۵۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک مزه چهار نفره

موجودی در انبار

۳۵۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پک مزه ۳نفره c

موجودی در انبار

۳۱۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کورن داگ

هات نودل

موجودی در انبار

۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات موزارلا

موجودی در انبار

۹۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات کلاسیک

موجودی در انبار

۸۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات چیکن

موجودی در انبار

۱۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات چیز

موجودی در انبار

۹۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات چدار

موجودی در انبار

۸۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات پوتیتو

موجودی در انبار

۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

موزارلا کریسپی

موجودی در انبار

۱۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کراکف کلاسیک

موجودی در انبار

۱۰۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کراکف پوتیتو

موجودی در انبار

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیز نودل

موجودی در انبار

۱۰۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیز پوتیتو

موجودی در انبار

۱۰۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پپرونی کورن

موجودی در انبار

۸۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

بیگ کورن

موجودی در انبار

۴۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ساندویچ کورن

هات ماشروم

موجودی در انبار

۱۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات فرایز

موجودی در انبار

۹۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات چیز فرایز

موجودی در انبار

۱۰۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات پپرونی

موجودی در انبار

۱۰۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پنکیک های ژاپنی

پنکیک کلاسیک

موجودی در انبار

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پنکیک شکلاتی

موجودی در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پنکیک دبل پنیری

موجودی در انبار

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پنکیک پنیری

موجودی در انبار

۴۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کمپیر ترکیه ای

کمپیر کراکف

موجودی در انبار

۱۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کمپیر چیکن

موجودی در انبار

۱۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کمپیر پپرونی

موجودی در انبار

۱۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کمپیر اسپشیال

موجودی در انبار

۱۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کمپیر اسپایسی

موجودی در انبار

۱۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مزه ها

هات داگ توپی

موجودی در انبار

۹۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کراکف توپی

موجودی در انبار

۱۰۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دیپ کورن

موجودی در انبار

۹۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دیپ کراکف

موجودی در انبار

۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دیپ چیکن

موجودی در انبار

۱۰۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دیپ چیز

موجودی در انبار

۱۰۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیکن توپی

موجودی در انبار

۱۰۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پنیر توپی

موجودی در انبار

۱۰۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نوشیدنی ها

کوکاکولا (قوطی)

موجودی در انبار

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فانتا (قوطی)

موجودی در انبار

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زیرو کوکاکولا (قوطی)

موجودی در انبار

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسپرایت (قوطی)

موجودی در انبار

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آب معدنی ۵۰۰cc

موجودی در انبار

۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید